Søk om opphald hausten 2017

Bustadhuset i kunstnartunet.Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. august til 31. desember 2017.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Søknadsfristen er 20.februar 2017.

Sjå full utlysingstekst her

Leveld Kunstnartun på statsbudsjettet

Kunstnartunet har nådd ein viktig milepæl: I budsjettavtalen mellom regjeringspartia Høgre  og Frp og støttepartia KrF og Venstre ligg 400.000 kroner til drift og utvikling av Leveld Kunstnartun. Det er me svært takksame for!

15202575_1051485884960565_3048951590457403503_nHeilt sidan starten i 2011 har målet vore å gjera Leveld Kunstnartun til ein nasjonal kunst- og kulturarena. Den statusen får me stadfesta når tiltaket no er inne som post på statsbudsjettet.

Det er mange som fortener ein takk. Kunstnartunet har hatt god oppbakking av Ål kommune og 14086291_971989242910230_5124839527689245783_oBuskerud fylkeskommune. Og me vil takke politikarane i kulturkomiteen på Stortinget for måten me har vorte møtt på når me har presentert kunstnartunet, og for oppfølginga vidare fram til at me no er inne på statsbudsjettet. Ein spesiell takk til leiar Svein Harberg (H) og nestleiar Geir Jørgen Bekkevold (KrF), men også dei andre me har hatt møte med: Ib Thomsen og Morten Stordalen (FrP) og Hege Haukeland Liadal (Ap). Venstre har ingen medlem i kulturkomiteen, men me er glad for støtte frå partileiar Trine Skei Grande som besøkte kunstnartunet våren 2015. Og takk til alle andre som har stått på og hjelpt oss fram til der me er i dag.

Med eit statleg engasjement har kunstnartunet lagt grunnlaget for ei stabil og god drift i åra framover. Derfor er dette ein stor dag for Leveld Kunstnartun!

 

Harberg: – Ein unik kunstnarstad

_SFL4060- Leveld Kunstnartun er ein unik kunstnarstad, sa Svein Harberg då han opna ferdig utbygd kunstnartun og festivalen Stabbursfrieri fredag 26. august.

Leiaren i kulturkomiteen på Stortinget stod for den offisielle opninga framfor vel 250 frammøtte i det nye amfiet i tunet. Svein Harberg (H) refererte til Jostein Gaarders uttale til Hallingdølen då kunstnartunet opna i 2011. Gaarder meinte staden ville få nasjonal betydning og vekkje internasjonal interesse.
- Dette har slått til. Leveld er der allereie, sa Harberg i opningstalen.

Og han stilte seg spørsmålet: Korleis kan dette skje? Og svara sjølv ved å vise til eldsjeler som har synt engasjement og handling. Slikt kan ikkje kan vedtakast av politikarar og kommunestyre, understreka han.
- Men i tillegg til eldsjelene har ei heil bygd engasjert seg og reist kapital til å realisere kunstnartunet. Korleis kan slikt skje? spurde han på nytt.

IMG_1691 (2)Harberg var glad for å kunne opne eit kunstnartun, og ikkje eit kunsttun. Hit kjem kunstnarar, og her får dei leve og utfalde seg. Då skjer det noko. Leveld Kunstnartun er ein smeltedigel.
- Dette er ein unik smeltedigel og ein unik kunstnarstad. Det skal de vera stolte av! sa Harberg og hadde ei utnemning på lager:
- Leveld og kunstnatunet har Europas mest aktive og gode lobbyistar, sa han muntert og viste til at han har følgd tunet og alt som har skjedd her lenge, sjølv om det var fyrste gongen han var til stades i helga.
- Gratulerer så mykje med – hittil – ferdig utbygd kunstnartun, sa Harberg og erklærte tunet for opna.

Stabbursfrieri

Sigrid Moldestad, folkemusikarHelga 26.-28. august skjer det i Leveld Kunstnartun. Me markerer at tunet er ferdig utbygd med storstilt kulturfestival – Stabbursfrieri. Her blir det bokbad, konsertar, film, foto og utstilling.

Forfattar Jostein Gaarder kjem. Det same gjer Sigrid Moldestad med band, Knut Reiersrud, Signe Seim, Berit Opheim, Helga Myhr, Marit Tusvik, Knut Bry og mange fleire.

Jostein GaarderBortimot 20 biletkunstnarar som har budd og arbeidd i kunstnartunet stiller ut.

Fredag 26. august blir det kulturprogram, utstillingsopning og offisiell opning av ferdig utbygd kunstnartun ved leiar i kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg. 27 og 28. august blir Leveld Kunstnartun gjort om til festivaltun.

Billettsalet er i gang på Hallingbillett

Her er programmet:

Fredag 26. august kl. 19.00:
- Kulturprogram på utescenen
- Opning av biletutstilling
- Offisiell opning av ferdig utbygd kunstnartun ved leiar i kulturkomite på Stortinget, Svein Harberg (H)
- Festen held fram i Låven med Freddy Dahl

Knut ReiersrudUtstillarar: Lotte Konow Lund, Jenny Alnæs, Dan Skjæveland, Ivar Papadopoulos Samuelsen, Grete Neseblod, Marit Morell, Oddbjørg Reinton, Roni Baroth, Liv Hilde Holum, France Dubois, Annette Falk Lund, Fiene Scharp, Ingrid Lønningsdal, Arno Peeters, Iris Honderdos, Hector Hernandez Rosas, Darren Rigo, Winnie Truong, Kjersti Lande og Susanne Roti

Laurdag 27. august kl. 12.00 -
Signe Seim – Berit Opheim – Jo Asgeir Lie - Helga Myhr - Ingo Biermann – Samuel Feller – Knut Bry – Marit Tusvik – Hege Rimestad – Kor for uss – Tove Bøygard – Knut Reiersrud

Signe Seim 2013Sundag  28. august kl. 12.00 -
Jostein Gaarder – Ingo Biermann – Samuel Feller – Knut Bry – Lene Storhaug – Sigrid Moldestad med band

Billettprisar:
Fredag 26. august: Fri inngang
Laurdag 27. august: 400 kr
Sundag: 28. august: 350 kr
Laurdag og sundag: 600 kr
Under 18 år: Halv pris
Under 12 år: Gratis

Kjøp billettar på Hallingbillett

I heile sommar, også under festivalen, kan du sjå Birgit Hagen-utstilling i skogen ved kunstnartunet. Der heng også utstillinga Fredlaus. Rundt bygda kan du sjå eit tjuetals Bjørneboe-sitat på garasje- og stabbursvegger. Les meir om utstillingane her

Søk om opphald våren 2017

Bustadhuset i kunstnartunet.Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31. juli 2017.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Søknadsfristen er 15.juni 2016.

Sjå full utlysingstekst her

Spania og Canada

_DSC0697Det er internasjonalt i kunstnartunet i tida framover. Denne kvartetten bur og arbeider her dei neste to-tre månadene. Hector Hernandez Rosas er frå Madrid og fotograf, medan Paloma Penarrubia frå Malaga er musikar.

Frå Canada kjem paret Darren Rigo og Winnie Truong frå Toronto. Darren er fotograf, Winnie teiknar. I Leveld Kunstnartun møtest ulike kunstartar og spennande folk frå alle verdenshjørne.

Me ønsker alle fire velkommen og håpar dei får eit flott arbeidsopphald i Leveld!

Les meir om kunstnarane her:
Hector Hernandez Rosas
Paloma Penarrubia
Darren Rigo
Winnie Truong

 

Kunsthøgskolen på besøk

Versjon 2 _DSC0565
Siste veka i januar var Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) på eit vekesopphald i kunstnartunet.

Mykje av tida brukte dei ute i felten der dei fekk lære om identitet og bunadshandverk. Dyktige damer som kan kvitsaum, bunadsbrodering og bunadssaum underviste studentane. Besøk på Hallingdal Museum, Torpo stavkyrkje, Nesch-museeet, Ål kyrkje og stavkyrkjemuseet stod også på programmet.

Opphaldet vart avslutta hjå Inger Margrethe Medhus som gav studentane ei innføring i hovudplagg. Og som i gamledagar vart studentane fotografert med kvart sitt hovudplagg – andektig og alvorleg!

Dette var fyrste samarebeids-prosjektet mellom KHIO og Leveld Kunstnartun.

 

Hofstad Helleland: – Eit fantastisk tiltak

_DSC0380 _DSC0394
Før nyttår hadde me gleda av å syne kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) rundt i kunstnartunet. Det var ein interessert minister som fekk høyre historia om kunstnartunet, oppleve stemninga i Bjørneboeloftet, møte kunstnar Veronica Hodges og ikkje minst sjå korleis nybygget Låven reise seg i tunet.

«Kunstnartunet er eit fantastisk tiltak, det var difor eg ville dra hit. Initiativ som dette er viktig for å bidra til den profesjonelle kunsten og kulturen. Særleg flott er det at kunstnarar frå heile verda kjem hit. Leveld Kunstnartun er gode på mangfald, på korleis ulike kunstnarar kan leve saman. Det gir kunsten og initiativet ein ekstra dimensjon», uttalte Hofstad Helleland til avisa Hallingdølen.

Les heile intervjuet her

Søk om opphald hausten 2016

Bustadhuset i kunstnartunet.Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. august til 31. desember 2016.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Søknadsfristen er 1.februar 2016.

Sjå full utlysingstekst her

 

Kulturpris til kunstnartunet

Kulturpris nettLåven frontBuskerud fylkeskommunes
kulturprisen for 2015 går til Leveld Kunstnartun!

Politikarane vedtok dette i hovudutval for kultur, idrett og folkehelse 12.november. Prisen er på 50.000 kroner i tillegg til ein gravert sølvmedalje og eit diplom. Prisutdelinga skjedde i fylkestingsalen i Drammen, 4. februar 2016.

Me saksar frå fylkeskommunen si pressemelding:

«Buskerud fylkeskommunes kulturpris deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Buskerud kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt.
- Fylkeskulturprisen til
Leveld Kunstnartun er en honnør til ildsjelene som kollektivt har bidratt til å skape et helt unikt tilbud både for publikum og kunstnere, sier Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.
Leveld Kunstnartun er en forening som ble stiftet i 2011, og er resultat av et grasrotinitiativ av de sjeldne; et arbeidssted for utøvende kunstnere, kulturarbeidere og kunstfagfolk, og tilbyder av arbeidsopphold av ulik varighet.
Visjonen er tuftet på Levelds kulturhistorie. På 1930-tallet kom et tjuetalls kunstnere til bygda for å arbeide. Agnar Mykle og Jens Bjørneboe er blant kunstnerne som kom til Leveld og ble en del av bygdesamfunnet.
Formidling av arbeidet og prosjektene til de gjestende kunstnerne er en viktig del av kunstnertunets profil, og er et bidrag til kulturlivet både lokalt og nasjonalt.
- Her er samfunnsansvar og visjoner smeltet sammen til et prosjekt, sier Kristensen.»

Les heile pressemeldinga her