Seminar om Jens Bjørneboe i Leveld på 50-talet

Portrett-ToreRem-Arff Ingebrigtsen-Eirik

Jens Bjørneboe i Leveld på 50-talet

Leveld Kunstnartun

Laurdag 3.mars kl 12.00

Bjørneboe som nabo – Gudveig Fingarsen budde «oppunde bergji», på den garden som loftet til Jens Bjørneboe stod. I samtale med Embrik Luksengard fortel ho noko av det ho hugsar av Bjørneboe medan han budde der.

Eirik Ingebrigtsen er skjønnlitterær forfattar. Han har fått Sult-prisen for forfattarskapen sin og i 2015 fekk han Nynorsk litteraturpris. Han skal snakke om ein av tekstane til Bjørneboe.

Maiken Stene fortel om korleis Bjørneboe har påvirka henne og biletkunsten hennar, og korleis dette kan speglast hjå biletkunstnarar i dag.

Tore Rem er ein av landets fremste sakprosaforfattarar og har skrivi biografi i to bind om Jens Bjørneboe. I samtale med Anne Kaslegard vil han belyse Jens Bjørneboe i Leveld på 50-talet.

Seafarer Bjornstad piano mindre3 C Benedicte Ugland

Konsert:

Verden som var min

Laurdag 3.mars kl 19.00

Ål kulturhus

Ketil Bjørnstad er pianist, komponist, forfattar og jazzmusikar. Konserten tek utgangspunkt i Bjørneboe sine tekstar. Ketil Bjørnstad spelar og Tore Rem les.

Billettar på Hallingbillett:

Seminar og konsert kr 400
Berre konsert kr 250, berre seminar kr 200.

Utlysing av arbeidsopphald hausten 2018

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. august til 31.desember 2018.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.

Søknadsfristen er 15.februar 2018.

Utlysing for opphald januar – august 2019 vil ha søknadsfrist 1.september 2018.

Sjå full utlysingstekst her

 

Utlysing av arbeidsopphald våren 2018

TBustadhuset i kunstnartunet.reng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31.juli 2018.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.

Søknadsfristen er 25.august 2017.

Utlysing for opphald August-desember 2018 vil ha søknadsfrist 15.februar 2017.

Sjå full utlysingstekst her

 

Fotografar i skogen

KortAmfi i skogen

Årets sommarutstilling heiter 4 fotografar. Utstillinga er open døgnet rundt, heile sommaren.

Dei fire fotografane – Hector Hernandez Rosas frå Spania, France Dubois frå Belgia, Loek van Vliet frå Nederland og Darren Rigo frå Canada – har alle budd og arbeidd på kunstnartunet. Fleire av bileta i utstillinga er tekne i Leveld, og alle er arbeidd med under opphalda her.

FranceUtstillinga startar på hjørnet av Leveld Kunstnartun og følgjer den gamle kjerrevegen over Votna. Her er dei 24 bileta hengt opp i skogen. Turen er ca. 2 km lang.

I tillegg til 4 fotografar, heng fjorårets utstilling med bilete av vevarbeida til Birgit Hagen framleis oppe. Så du får mange fine opplevingar ved å ta spaserturen gjennom skogen.

Og Bjørneboe-sitata frå 2013 heng framleis på garasje- og stabbursvegger langs grendavegen i Leveld.

Me ynskjer deg ei fin natur- og kunstoppleving!

Les meir om utstillinga her

 

CreDogma

Credo DogmaNår du er innom kunstnartunet, må du få med deg installasjonen CreDogma.  Kunstverket er todelt, ein skulptur og eit lydspor. Det er skapt av det nederlandske kunstnarparet Arno Peeters og Iris Honderdos som budde på Leveld Kunstnartun sommaren 2016.

Dei kom hit med eit ope sinn utan å ha bestemt kva die ville skape her. Dei vart raskt fanga inn av Jens Bjørneboe, som dei aldri hadde høyrt om. Dei las «Frihetens øyeblikk» og vart fengsla av motet hans til å stå opp for det han trudde på og kjempe for det i det offentlege rom. Med Bjørneboe som ballast begynte dei sitt kunstnariske arbeid med CreDogma.

Les meir om CreDogma her

Sjå film om CreDogma her

 

 

Kunstnarar ut året

Det er stor pågang for å få arbeidsopphald i Leveld Kunstnartun. Her er oversikt over kunstnarar som kjem frå sommaren og ut 2017:
- Cato Løland
- Jennifer Turbes
- Espen Friberg
- Marianne Arnesen
- Susan Tonkien
- Åsne Eldøy
- Stine Olstad
- Bendik Baksaas
- Maria Brinck
- Silje Liahagen
- Eirik Fuglesteg Luksengard
- Carol Breen
- Karen Gleeson
- Mari G. Arntsen

Søk om opphald hausten 2017

Bustadhuset i kunstnartunet.Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. august til 31. desember 2017.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Søknadsfristen er 20.februar 2017.

Utlysing for opphald Januar – August 2018 vil ha søknadsfrist 1.august 2017.

Sjå full utlysingstekst her

Leveld Kunstnartun på statsbudsjettet

Kunstnartunet har nådd ein viktig milepæl: I budsjettavtalen mellom regjeringspartia Høgre  og Frp og støttepartia KrF og Venstre ligg 400.000 kroner til drift og utvikling av Leveld Kunstnartun. Det er me svært takksame for!

15202575_1051485884960565_3048951590457403503_nHeilt sidan starten i 2011 har målet vore å gjera Leveld Kunstnartun til ein nasjonal kunst- og kulturarena. Den statusen får me stadfesta når tiltaket no er inne som post på statsbudsjettet.

Det er mange som fortener ein takk. Kunstnartunet har hatt god oppbakking av Ål kommune og 14086291_971989242910230_5124839527689245783_oBuskerud fylkeskommune. Og me vil takke politikarane i kulturkomiteen på Stortinget for måten me har vorte møtt på når me har presentert kunstnartunet, og for oppfølginga vidare fram til at me no er inne på statsbudsjettet. Ein spesiell takk til leiar Svein Harberg (H) og nestleiar Geir Jørgen Bekkevold (KrF), men også dei andre me har hatt møte med: Ib Thomsen og Morten Stordalen (FrP) og Hege Haukeland Liadal (Ap). Venstre har ingen medlem i kulturkomiteen, men me er glad for støtte frå partileiar Trine Skei Grande som besøkte kunstnartunet våren 2015. Og takk til alle andre som har stått på og hjelpt oss fram til der me er i dag.

Med eit statleg engasjement har kunstnartunet lagt grunnlaget for ei stabil og god drift i åra framover. Derfor er dette ein stor dag for Leveld Kunstnartun!

 

Harberg: – Ein unik kunstnarstad

_SFL4060- Leveld Kunstnartun er ein unik kunstnarstad, sa Svein Harberg då han opna ferdig utbygd kunstnartun og festivalen Stabbursfrieri fredag 26. august.

Leiaren i kulturkomiteen på Stortinget stod for den offisielle opninga framfor vel 250 frammøtte i det nye amfiet i tunet. Svein Harberg (H) refererte til Jostein Gaarders uttale til Hallingdølen då kunstnartunet opna i 2011. Gaarder meinte staden ville få nasjonal betydning og vekkje internasjonal interesse.
- Dette har slått til. Leveld er der allereie, sa Harberg i opningstalen.

Og han stilte seg spørsmålet: Korleis kan dette skje? Og svara sjølv ved å vise til eldsjeler som har synt engasjement og handling. Slikt kan ikkje kan vedtakast av politikarar og kommunestyre, understreka han.
- Men i tillegg til eldsjelene har ei heil bygd engasjert seg og reist kapital til å realisere kunstnartunet. Korleis kan slikt skje? spurde han på nytt.

IMG_1691 (2)Harberg var glad for å kunne opne eit kunstnartun, og ikkje eit kunsttun. Hit kjem kunstnarar, og her får dei leve og utfalde seg. Då skjer det noko. Leveld Kunstnartun er ein smeltedigel.
- Dette er ein unik smeltedigel og ein unik kunstnarstad. Det skal de vera stolte av! sa Harberg og hadde ei utnemning på lager:
- Leveld og kunstnatunet har Europas mest aktive og gode lobbyistar, sa han muntert og viste til at han har følgd tunet og alt som har skjedd her lenge, sjølv om det var fyrste gongen han var til stades i helga.
- Gratulerer så mykje med – hittil – ferdig utbygd kunstnartun, sa Harberg og erklærte tunet for opna.

Stabbursfrieri

Sigrid Moldestad, folkemusikarHelga 26.-28. august skjer det i Leveld Kunstnartun. Me markerer at tunet er ferdig utbygd med storstilt kulturfestival – Stabbursfrieri. Her blir det bokbad, konsertar, film, foto og utstilling.

Forfattar Jostein Gaarder kjem. Det same gjer Sigrid Moldestad med band, Knut Reiersrud, Signe Seim, Berit Opheim, Helga Myhr, Marit Tusvik, Knut Bry og mange fleire.

Jostein GaarderBortimot 20 biletkunstnarar som har budd og arbeidd i kunstnartunet stiller ut.

Fredag 26. august blir det kulturprogram, utstillingsopning og offisiell opning av ferdig utbygd kunstnartun ved leiar i kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg. 27 og 28. august blir Leveld Kunstnartun gjort om til festivaltun.

Billettsalet er i gang på Hallingbillett

Her er programmet:

Fredag 26. august kl. 19.00:
- Kulturprogram på utescenen
- Opning av biletutstilling
- Offisiell opning av ferdig utbygd kunstnartun ved leiar i kulturkomite på Stortinget, Svein Harberg (H)
- Festen held fram i Låven med Freddy Dahl

Knut ReiersrudUtstillarar: Lotte Konow Lund, Jenny Alnæs, Dan Skjæveland, Ivar Papadopoulos Samuelsen, Grete Neseblod, Marit Morell, Oddbjørg Reinton, Roni Baroth, Liv Hilde Holum, France Dubois, Annette Falk Lund, Fiene Scharp, Ingrid Lønningsdal, Arno Peeters, Iris Honderdos, Hector Hernandez Rosas, Darren Rigo, Winnie Truong, Kjersti Lande og Susanne Roti

Laurdag 27. august kl. 12.00 -
Signe Seim – Berit Opheim – Jo Asgeir Lie - Helga Myhr - Ingo Biermann – Samuel Feller – Knut Bry – Marit Tusvik – Hege Rimestad – Kor for uss – Tove Bøygard – Knut Reiersrud

Signe Seim 2013Sundag  28. august kl. 12.00 -
Jostein Gaarder – Ingo Biermann – Samuel Feller – Knut Bry – Lene Storhaug – Sigrid Moldestad med band

Billettprisar:
Fredag 26. august: Fri inngang
Laurdag 27. august: 400 kr
Sundag: 28. august: 350 kr
Laurdag og sundag: 600 kr
Under 18 år: Halv pris
Under 12 år: Gratis

Kjøp billettar på Hallingbillett

I heile sommar, også under festivalen, kan du sjå Birgit Hagen-utstilling i skogen ved kunstnartunet. Der heng også utstillinga Fredlaus. Rundt bygda kan du sjå eit tjuetals Bjørneboe-sitat på garasje- og stabbursvegger. Les meir om utstillingane her