Søk på stipendopphald 2014

Tunet 2Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?
Leveld Kunstnartun lyser ut  stipendopphald for perioden 1. august 2014 og ut 2014.
Stipenda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.
Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.

Sjå full utlysingstekst her

For English text