Kunstnartunet fylt opp ut 2014

Det er stor interesse for å kome til Leveld Kunstnartun. Etter utlysing av arbeidsopphald på slutten av 2013, er tunet fylt opp ut 2014 med biletkunstnarar, musikarar og forfattarar.

IMG_7415Margit Myhr og Erlend Apneseth avslutta opphaldet sitt i slutten av mars med konsert på Leveldtun. Folkemusikarane har vore på opphald sidan tidleg i januar. På konserten fekk publikum oppleve drivande slåttespel og vakker kveding, improvisasjon og samspel. Konserten vart avslutta med at Torill Berdal frå E-CO Energi AS overrekte Myhr og Apneseth E-CO-stipendet 2013/2014.

Neste som kjem til Leveld Kunstnartun er skulptør Astrid Haugen.
Deretter følgjer desse:

- Lotte Konow Lund, biletkunstnar, Norge
- Domingo Pino, biletkunstnar, Spania
- Chloe Lelliott, fotograf, England
- Mette Egelund Olsen, forfattar, Danmark
- Bjørn Gustavsson, forfattar, Sverige
- Oddbjørg Reinton, biletkunstnar, Norge/Frankrike
- Roni Baroth, biletkunstnar, Israel
- Alex Jønsson, musikar, Danmark
- Anja Elena Viken, musikar, Norge
- Veronica Hodges, tekstilkunstnar, Norge/Danmark/USA