Søk om opphald i 2015

Bustadhuset i kunstnartunet.

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?
Leveld Kunstnartun lyser ut  stipendopphald for perioden 1. januar til 31. juli 2015.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.
Unge kunstnarar kan i tillegg søkje om økonomisk stipend, E-CO-stipendet.
Søknadsfristen var 15. august 2014. Men det er framleis mogeleg å søke då det er litt ledig kapasitet i enkelte periodar.

Sjå full utlysingstekst her

 

Nettsida – no også på engelsk

Nettsida www.kunstnartun.no er no på to språk – norsk og engelsk. Dermed blir det lettare for utanlandske kunstnarar å skaffe seg informasjon om Leveld Kunstnartun. Klikk på underpunktet oppe til høgre for å skifte til engelsk/norsk.