Opning av Astridstugu

Astristugu 2Sundag 21. september er du velkommen til Leveld Kunstnartun. Då blir det markering av at Astridstugu er ferdig oppussa. Med det er alle eksisterane hus i tunet renovert, og det er investert for 4 mill. kroner, inkludet ein stor dugnadsinnsats.
Dette blir markert 21. september klokka 13.00.

Program:
- Omvisning og orientering i Astridstugu.
– Borgny Feten fortel om Astrid Haugen, heimehjelpa og heidersmennesket som budde i stugu. Borgny skriv bok/hefte om Astrid Haugen som blir gjeven ut på nyåret.
– Musikalsk innslag ved Margit Myhr og Erlend Apneseth.
– Omvisning i kunstnartunet der du også får møte biletkunstnar Oddbjørg Reinton som då bur i Læararbustaden.
– Kaffi og kake

Skogsutstillinga FREDLAUS, med tre unge fotografar, er også open. Me rår deg til å avslutte dagen med denne spennande utstillinga som har hatt stort besøk i heile sommar.
Vel møtt!