Bli medlem i kunstnartunet!

Scene01Våren 2015 startar me bygging av arbeidsverkstaden Låven. Bygget vil romme to gode atleier/arbeidsrom, og eit fleirbruksrom/forsamlingslokale i underetasjen.

Når nybygget står ferdig sommaren 2016, er Leveld Kunstnartun utbygd. Kunstnarane på opphald får gode arbeidsforhold, og kunstnartunet blir ein endå meir spennande formidlingsarena. Her ligg det til rette for mange spennande kulturopplevingar.

MedlemstrykkBli med på laget, og meld deg inn i foreninga Leveld Kunstnartun. Me er over 150 medlemmer, og har plass til fleire. Du kan anten teikne livslangt medlemskap til 5000 kroner, og på den måten vere med å sluttfinansiere nybygget. Eller du kan bli årsmedlem for 500 kroner.
Alle som teiknar livslangt medlemskap, får eit ferdig innramma trykk laga av Gunnveig Nerol.

Du melder deg inn ved å betale beløpet til dette kontonummeret: 2320 16 34 555 og sende oss ein mail på denne adressa: leveld.kunstnartun@gmail.com
Har du spørsmål, ring 489 58 455 eller 915 51 435

Velkommen som medlem!

Sidan starten i september 2013 har 16 kunstnarar innan ulike kunstfelt vore på arbeidsopphald. Alle har i løpet av perioden formidla det dei driv med lokalt, i Leveld eller andre stader i Hallingdal. Her er lista over dei som har vore her og kva dei har formidla:

IMG_7415_DSC0047• Hartvig Stenholdt Hansen, Danmark – biletkunstnar, foredrag Leveldtun
• Helen Sæther, Norge – tekstilkunstnar, open dag kunstnartunet
• Annette Falk Lund, Danmark – biletkunstnar, Berlinmur-prosjekt på Bokmessa, Ål kulturhus, utstilling i Galleri Syningen
• Margit Myhr og Erlend Apneseth, Norge – musikarar, konsert Leveldtun
• Astrid Haugen, Norge – skulptør, open dag kunstnartunet
• Lotte Konow Lund, Norge – biletkunstnar, open dag kunstnartunet
• Oddbjørg Reinton, Norge/Frankrike – biletkunstnar, open dag kunstnartunet, utstilling Samhald
• Roni Baroth, Israel – biletkunstnar, open dag kunstnartunet, utstilling Luisa 1Samhald
• Luisa Alpalhao, Portugal – arkitekt, stabburprosjekt med elevar ved Leveld skule
• Bjørn Gustavsson, Sverige – forfattar, foredrag Ål bibliotek
• Alex Johnsson, Danmark – musikar, musikkinnslag Bokmessa, Ål kulturhus
10846282_645003762275448_1909206094896522668_n• Anja Elena Viken, Norge – musikar, konsert Leveld kyrkje
• Veronica Hodges, Danmark, installasjonskunstnar, open dag kunstnartunet
• Eli Sylta, Norge – forfattar, forfattarkveld kunstnartunet
• Anja Majnaric, Kroatsia – oversetjar, foredrag Ål bibliotek
• Marit Tusvik, Norge – forfattar, formidling, Leveldtun
_DSC0453• Caro Krebietke, Tyskland – bilet- og installasjonskunstnar, formidling Leveldtun, utstilling Ålingen kjøpesenter
• Ivar Samuelsen, Norge – biletkunstnar, foredrag Ål bibliotek
• Liv Holum, Norge – arkitekt/biletkunstnar, utsmykking sommarutstilling
• Ingrid Lønningdal, Norge – _DSC1019biletkunstnar, ope hus sommarutstilling
• Espen T. Hangård, Norge – musikar, framføring sommarutstilling
• Grete Neseblod, Norge – biletkunstnar, open dag i kunstnartunet
• Marit Morell, Norge – tekstilkunstnar, open dag i kunstnartunet
• France Dubois, Belgia – fotograf, foredrag/presentasjon Trugeholu, Ål kulturhus
• Alicja Rose, Polen – forfattar, illustratør, foredrag, Ål bibliotek
• Anneli Holmstrom, Finland/Skottland - biletkunstnar, open verkstad i kunstnartunet

• Veronica Hodges, skulptør, Danmark