E-CO forlengar avtale med kunstnartunet

E-CO er ein god støttespelar for Leveld Kunstnartun. Selskapet har dei siste to åra støtta kunstnartunet med arbeidsstipend til unge kunstnarar. No har Leveld Kunstnartun og E-CO skrive under på ein ny toårsavtale som inneheld midlar til å støtte unge kunstnarar og som samtidig bidreg med pengar til utstillingar og andre aktivitetar. Leveld Kunstnartun er svært glad for å kunne vidareføre samarbeidet med E-CO på denne måten.

ECO_LOGO_RGB_6-61-91 (2)