Utlysing av arbeidsopphald våren 2018

TBustadhuset i kunstnartunet.reng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre?

Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31.juli 2018.

Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.

Søknadsfristen er 25.august 2017.

Utlysing for opphald August-desember 2018 vil ha søknadsfrist 15.februar 2017.

Sjå full utlysingstekst her