Bli medlem

MedlemstrykkLeveld Kunstnartun har i dag over 170 medlemmer, og det er rom for fleire. Alle interesserte, private og andre, er velkomne til å teikne medlemskap, og på den måten vere med og bygge opp eit spennande kulturtilbod i Hallingdal.

Livslangt medlemskap kostar 5000 kroner. Då får ein også eit spesiallaga trykk laga av kunstnaren Gunnveig Nerol, ferdig innramma (sjå foto).

Du kan også teikne årsmedlemskap for 500 kroner.

Du blir medlem ved å betale til kontummer: 2320.16.34555. Ver snill og send oss ein mail, så får me registrert epostadressa di i medlemsarkivet: leveld.kunstnartun@gmail.com

Du kan også ta kontakt med dagleg leiar Ingunn Stræte Lie tlf. 997 21 108, epost: leveld.kunstnartun@gmail.com eller ein av styremedlemmene:

Steinar Saghaug, tlf. 913 72 242 – stei-sag@online.no
Gunnveig Nerol, tlf. 902 82 481 – gunnveig.nerol@online.no
Brit Honne Paulsen, tlf. 473 28 107 – brithonnep@gmail.com
Bjørn Langseth, tlf. 907 75 441 – bjorn.langseth@bfk.no
Anne Ma Tellefsen, tlf. 901 02 701 – kulturum@online.no